STH Harem Sahili Temizlik, Rehabilitasyon ve Koruma Projesi

STH Harem Sahili Temizleme, Rehabilitasyon ve Koruma Projesi, 9 Eylül itibarı ile başlayacaktır. Projenin ilk ayağını oluşturan temizleme çalışmalarının Eylül ayı boyunca her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri gün boyunca sürdürülmesi planlanmaktadır. 1 Ekim 2006 Pazar günü temizlik çalışmalarının sonlandırılması öngörülmekte olmasına karşın ilk hafta sonu yapılacak çalışma daha net bir fikir sahibi olmamıza olanak verecektir.

Daha önce benzer bir proje hayata geçirilmediğinden tüm bileşenleri öngörebilmek adına sarfedilen gayrete karşın aksaklıklar veya ilave ihtiyaçların gündeme gelmesi söz konusu olabilecektir.

Harem Projesi kapsamında her Cumartesi ve Pazar günü asgari 10 dalıcıdan oluşacak temizlik ekiplerinin aralıklı olarak günde sekiz saat kadar çalışması planlanmaktadır. Yanı sıra sualtı görüntüleme ekipleri de tüm çalışmaları sürekli kayıt altına alacaktır. Ayrıca yüzeyde envanter, yardımcılar, acil durum ekibi, sualtı hekimi ve malzeme sorumluları ile kara belgesel ekibinden oluşan bir grup çalışmalar boyunca kara ekibini oluşturacaktır.

30 Ağustos 2006 Çarşamba günü itibarı ile söz konusu noktada keşif ve hazırlık çalışmalarına başlanması planlanmaktadır. Bu tarih itibarı ile sualtı görüntüleme ekipleri tespitlerini yapacak, temizlik ekiplerinin çalışacağı alanlar markalanarak belirlenecektir. Keşif çalışmasını müteakiben tüm birimler için bir iş akış programı hazırlanarak 9 Eylül itibarı ile bu program kapsamında çalışmalara başlanacaktır. Her hafta sonu çalışmaların tamamlanması ile iş akış programı eldeki veriler doğrultusunda revize edilecektir.

Çalışmalar boyunca söz konusu noktada yer alan dubanın bir kısmı izole edilerek, STH Ekibinin kullanımına ayrılacak, kalan kısmı halka açık olmak üzere düzenlenecektir. STH Açık Hava Sergisi’nde yer alan özellikle Harem’e ait fotoğraflar çalışmalar boyunca bu alan üzerinde sergilenecektir. Ayrıca her iş gününün sonunda güncellenmek üzere bir envanter panosu oluşturularak kamuoyunun ilgisi çekilmeye çalışılacaktır.

Proje kapsamında kurumunuzdan beklediğimiz lojistik desteğin yanı sıra aşağıda belirtilen ve planlanan işbirliği protokolü dahilinde ihtiyaç listemizde de yer alan bazı ekipmanlara da öncelikli olarak ihtiyacımız söz konusu olabilecektir.

Projenin en önem verdiğimiz ayağı olan koruma aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği kaçınılmaz ve son derece önemlidir. 9 Eylül tarihinden itibaren söz konusu bölgede sürekli bir denetim ve kontrol mekanizması oluşturulması yerel yönetimden en temel beklentimizdir. Projenin önemli ayaklarından birini denizleri kirletmenin bir suç unsuru olduğu gerçeğinin altının çizilmesi ve fiilen hayata geçirilmesi oluşturmaktadır.