27 Kasım 2005

STH Harem Projesi'nin doğuşuna vesile olan Harem'de gerçekleştirilen ilk STH Etkinliği. STH Gönüllülerinden sayın Yener Çeltikçi tarafından kaydedilmiştir.